1. ชุดอุปกรณ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/lab/equip_list/set1/set1.jpg

ชุดอุปกรณ์การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ประกอบด้วย

 1. ชุดทำแผล

 2. ชุดสวนปัสสาวะ

 3. กะละมัง

 4. ตัวอย่างการส่งนึ่ง

 5. ตัวอย่างการล้างมือ

 6. Sterile Water ขนาด 1000 ml

 7. Povidine

 8. Alcohol 70%

 9. สบู่เหลว

 10. กระปุก Forceps + Forceps

 11. เจลล้างมือ

 12. กระปุกแป้ง

 13. กระปุกสำลี

 14. ชามรูปไต

 15. กรรไกรตัดไหม

 16. ถุงขยะติดเชื้อ

 17. ถาด

 18. สำลีก้อนใหญ่

 19. หน้ากากอนามัย

 20. ถุงมือ Sterile

 21. Syringe insulin

 22. Syringe ขนาด 5 ml

 23. เข็มฉีดยา

 24. Tray Sterile

 25. ไม้พันสำลี

 26. หมวก

 27. ซองผ้า

 28. ผ้าเช็ดมือ

 29. เสื้อกาวน์แยกโรค

 30. เสื้อกาวน์เขียว

 31. ผ้าห่อเสื้อกาวน์