2. ชุดอุปกรณ์การฉีดยา

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/lab/equip_list/set2/set2.jpg

ชุดอุปกรณ์การฉีดยา ประกอบด้วย

 1. เจลล้างมือ

 2. Alcohol 70%

 3. น้ำเกลือ ขนาด 500 ml

 4. น้ำเกลือ ขนาด 100 ml

 5. กล่องทิ้งเข็ม

 6. ขวดยาฉีด Vial

 7. ถุงขยะติดเชื้อ

 8. Tree way

 9. Injection Plug

 10. ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ 60 หยด/มิลลิลิตร

 11. ชุดให้น้ำเกลือเด็ก 60 หยด/มิลลิลิตร

 12. ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ 20 หยด/มิลลิลิตร

 13. ชุดให้เลือด 15 หยด/มิลลิลิตร

 14. ใบบันทึกการใช้ยา

 15. ใบคำสั่งการรักษา

 16. ใบบันทึกอาการสำคัญของผู้ป่วย

 17. ใบติดขวดน้ำเกลือ

 18. เข็มฉีดยา

 19. สำลีก้อนเล็ก

 20. Extension tube (สายต่อน้ำเกลือ)

 21. Tegaderm

 22. Syringe ขนาด 5 ml

 23. Syringe ขนาด 3 ml

 24. IV catheter

 25. Syringe Insulin

 26. ชามรูปไต

 27. Transpore (พลาสเตอร์)

 28. กระปุก Forceps + Forceps

 29. กระปุกสำลี

 30. Tourniguet (สายรัดแขนทูนิเก้)

 31. ถาด

 32. Tray sterile

 33. Sterile water ขนาด 5 ml ขวดพลาสติก

 34. Nss 0.9% ขนาด 5 ml

 35. Sterile water ขนาด 5 ml ขวดแก้ว

 36. Syringe แก้ว ขนาด 5 ml

 37. ใบเลื่อย