3. ชุดอุปกรณ์การดูดเสมหะ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/lab/equip_list/set3/set3.jpg

ชุดอุปกรณ์การดูดเสมหะ ประกอบด้วย

 1. เครื่องดูดเสมหะ

 2. กะละมัง

 3. Endotracheal tube

 4. เจลล้างมือ

 5. Alcohol 70%

 6. Nss ขนาด 1000 ml

 7. ชุด Ambu bag

 8. สายต่อ Ambu bag

 9. กันกัด

 10. Mask

 11. เชือกผูกท่อ

 12. ตัวดูดน้ำลาย

 13. ข้อต่อ

 14. ท่อ Y tube

 15. ท่อใส่คอ

 16. Tray

 17. ชามรูปไต

 18. แก้วน้ำ

 19. กระปุกสำลี

 20. กระปุก Forceps + Forceps

 21. กระปุกแป้ง

 22. ถาด

 23. สาย Oxygen ติดเครื่องดูดเสมหะ

 24. ท่อลูกฟูก

 25. ผ้ายาง

 26. ผ้าขนหนู

 27. สาย Suction

 28. ชุดพ่นยา

 29. ชุดพ่นยาเด็ก

 30. ชุดพ่นยาผู้ใหญ่

 31. สาย Canular

 32. สำลี

 33. ถุงมือ Sterile

 34. ถุงมือคลุกแป้ง

 35. Syringe ขนาด 5 ml

 36. ไม้พันสำลี

 37. Nss 0.9% ขนาด 5 ml

 38. Transpore (พลาสเตอร์)

 39. ถุงขยะติดเชื้อ