6. ชุดอุปกรณ์การวัดสัญญาณชีพ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/lab/equip_list/set6/set6.jpg

ชุดอุปกรณ์การวัดสัญญาณชีพ ประกอบด้วย

 1. Stethoscope (หูฟัง)

 2. เครื่องวัดความดันโลหิต

 3. เจลล้างมือ

 4. Alcohol 70%

 5. กะละมัง

 6. ผ้าขนหนู

 7. กระปุก Forceps+ Forceps

 8. ชามรูปไต

 9. Tray

 10. ถุงขยะติดเชื้อ

 11. วาสลีน

 12. กระปุกสำลี

 13. ถาด

 14. ใบบันทึกทางการพยาบาล

 15. ใบคำสั่งการรักษา

 16. แบบฟอร์มปรอท

 17. ผ้าก๊อซ

 18. สำลีก้อนเล็ก

 19. ปรอทวัดไข้