เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 8.30-16.30 น.
วันเสาร์ 8.30-17.30น.