• เวลาทำการเปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

(ปิดทำการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)