1. ชุดอุปกรณ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ชุดอุปกรณ์การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ประกอบด้วย

1. ชุดทำแผล

2. ชุดสวนปัสสาวะ

3. กะละมัง

4. ตัวอย่างการส่งนึ่ง

5. ตัวอย่างการล้างมือ

6. Sterile Water ขนาด 1000 ml

7. Povidine

8. Alcohol 70%

9. สบู่เหลว

10. กระปุก Forceps + Forceps

11. เจลล้างมือ

12. กระปุกแป้ง

13. กระปุกสำลี

14. ชามรูปไต

15. กรรไกรตัดไหม

16. ถุงขยะติดเชื้อ

17. ถาด

18. สำลีก้อนใหญ่

19. หน้ากากอนามัย

20. ถุงมือ Sterile

21. Syringe insulin

22. Syringe ขนาด 5 ml

23. เข็มฉีดยา

24. Tray Sterile

25. ไม้พันสำลี

26. หมวก

27. ซองผ้า

28. ผ้าเช็ดมือ

29. เสื้อกาวน์แยกโรค

30. เสื้อกาวน์เขียว

31. ผ้าห่อเสื้อกาวน์