2. ชุดอุปกรณ์การฉีดยา

ชุดอุปกรณ์การฉีดยา ประกอบด้วย

1. เจลล้างมือ

2. Alcohol 70%

3. น้ำเกลือ ขนาด 500 ml

4. น้ำเกลือ ขนาด 100 ml

5. กล่องทิ้งเข็ม

6. ขวดยาฉีด Vial

7. ถุงขยะติดเชื้อ

8. Tree way

9. Injection Plug

10. ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ 60 หยด/มิลลิลิตร

11. ชุดให้น้ำเกลือเด็ก 60 หยด/มิลลิลิตร

12. ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ 20 หยด/มิลลิลิตร

13. ชุดให้เลือด 15 หยด/มิลลิลิตร

14. ใบบันทึกการใช้ยา

15. ใบคำสั่งการรักษา

16. ใบบันทึกอาการสำคัญของผู้ป่วย

17. ใบติดขวดน้ำเกลือ

18. เข็มฉีดยา

19. สำลีก้อนเล็ก

20. Extension tube (สายต่อน้ำเกลือ)

21. Tegaderm

22. Syringe ขนาด 5 ml

23. Syringe ขนาด 3 ml

24. IV catheter

25. Syringe Insulin

26. ชามรูปไต

27. Transpore (พลาสเตอร์)

28. กระปุก Forceps + Forceps

29. กระปุกสำลี

30. Tourniguet (สายรัดแขนทูนิเก้)

31. ถาด

32. Tray sterile

33. Sterile water ขนาด 5 ml ขวดพลาสติก

34. Nss 0.9% ขนาด 5 ml

35. Sterile water ขนาด 5 ml ขวดแก้ว

36. Syringe แก้ว ขนาด 5 ml

37. ใบเลื่อย