3. ชุดอุปกรณ์การดูดเสมหะ

ชุดอุปกรณ์การดูดเสมหะ ประกอบด้วย

1. เครื่องดูดเสมหะ

2. กะละมัง

3. Endotracheal tube

4. เจลล้างมือ

5. Alcohol 70%

6. Nss ขนาด 1000 ml

7. ชุด Ambu bag

8. สายต่อ Ambu bag

9. กันกัด

10. Mask

11. เชือกผูกท่อ

12. ตัวดูดน้ำลาย

13. ข้อต่อ

14. ท่อ Y tube

15. ท่อใส่คอ

16. Tray

17. ชามรูปไต

18. แก้วน้ำ

19. กระปุกสำลี

20. กระปุก Forceps + Forceps

21. กระปุกแป้ง

22. ถาด

23. สาย Oxygen ติดเครื่องดูดเสมหะ

24. ท่อลูกฟูก

25. ผ้ายาง

26. ผ้าขนหนู

27. สาย Suction

28. ชุดพ่นยา

29. ชุดพ่นยาเด็ก

30. ชุดพ่นยาผู้ใหญ่

31. สาย Canular

32. สำลี

33. ถุงมือ Sterile

34. ถุงมือคลุกแป้ง

35. Syringe ขนาด 5 ml

36. ไม้พันสำลี

37. Nss 0.9% ขนาด 5 ml

38. Transpore (พลาสเตอร์)

39. ถุงขยะติดเชื้อ