4. ชุดอุปกรณ์การตรวจร่างกาย

ชุดอุปกรณ์การตรวจร่างกาย ประกอบด้วย

1. Stethoscope (หูฟัง)

2. เครื่องวัดความดันโลหิต

3. เจลล้างมือ

4. Alcohol 70%

5. ถาด

6. ปรอทวัดไข้

7. ถุงขยะติดเชื้อ

8. สายวัด

9. ไฟฉาย

10. ส้อมเสียง

11. ไม้เคาะเข่า

12. เข็มกลัด

13. แผ่นทดสอบสายตา

14. ไม้กดลิ้น

15. สำลีก้อนเล็ก