5. ชุดอุปกรณ์การทำแผล

ชุดอุปกรณ์การทำแผล ประกอบด้วย

1. ชุดทำแผลสำเร็จรูป

2. ชุดทำแผลห่อผ้า

3. Nss ขนาด 1000 ml

4. Povidine

5. เจลล้างมือ

6. กระปุกสำลี

7. Alcohol 70%

8. ถาด

9. Tray

10. Needle holder

11. กรรไกรตัดไหม

12. ไหมเย็บแผล

13. กระปุก Forceps + Forceps

14. Tube drain (ท่อระบายหนอง)

15. เข็มกลัด

16. เข็มเย็บแผล

17. ชามรูปไต

18. Top gauze

19. Y gauze

20. ถุงขยะติดเชื้อ

21. Transpore (พลาสเตอร์)

22. แผ่นฝึกเย็บแผล

23. Sofra tulle

24. Fixzomo

25. สำลี

26. ถุงมือคลุกแป้ง

27. ไม้พันสำลี

28. Short drain (แผ่นระบายหนอง)

29. ผ้าก๊อซ

30. ใบบันทึกอาการสำคัญของผู้ป่วย

31. ใบบันทึกทางการพยาบาล

32. แบบฟอร์มปรอท