6. ชุดอุปกรณ์การวัดสัญญาณชีพ

ชุดอุปกรณ์การวัดสัญญาณชีพ ประกอบด้วย

1. Stethoscope (หูฟัง)

2. เครื่องวัดความดันโลหิต

3. เจลล้างมือ

4. Alcohol 70%

5. กะละมัง

6. ผ้าขนหนู

7. กระปุก Forceps+ Forceps

8. ชามรูปไต

9. Tray

10. ถุงขยะติดเชื้อ

11. วาสลีน

12. กระปุกสำลี

13. ถาด

14. ใบบันทึกทางการพยาบาล

15. ใบคำสั่งการรักษา

16. แบบฟอร์มปรอท

17. ผ้าก๊อซ

18. สำลีก้อนเล็ก

19. ปรอทวัดไข้