7. ชุดอุปกรณ์การสวนปัสสาวะ

ชุดอุปกรณ์การสวนปัสสาวะ ประกอบด้วย

1. ชุดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์

2. ชุดสวนปัสสาวะ

3. Bad pen (หม้อนอน)

4. Nss 0.9% ขนาด 1000 ml

5. กะละมัง

6. ผ้าปูเตียง

7. ผ้าขวางเตียง

8. ปอกหมอน

9. ผ้าปิดตา

10. ผ้ายาง

11. Tray

12. ชามรูปไต

13. แก้วน้ำ

14. สบู่เหลว

15. กระปุกแป้ง

16. กระปุกสำลี

17. ถาด

18. Transpore (พลาสเตอร์)

19. สารหล่อลื่น (K-Y Jelly)

20. Sterile Water

21. สายสวนปัสสาวะ

22. ถุงขยะติดเชื้อ

23. Syringe ขนาด 10 ml

24. ถุงมือปราศจากเชื้อ

25. ถุงมือคลุกแป้ง

26. ถุงปัสสาวะ

27. ไม้พันสำลี

28. สำลีก้อนใหญ่