8. ชุดอุปกรณ์การให้อาหารทางสายยาง

ชุดอุปกรณ์การให้อาหารทางสายยาง ประกอบด้วย

1. Stethoscope (หูฟัง)

2. ใบบันทึกทางการพยาบาล

3. ใบคำสั่งการรักษา

4. กระบอกสำหรับให้อาหาร (Asepto Syringe 50 ml)

5. เจลล้างมือ

6. เหยือกน้ำ

7. Nss ขนาด 1000 ml

8. แก้วน้ำ

9. สีผสมอาหาร

10. สารหล่อลื่น (K-Y jelly)

11. ผ้าก๊อซ

12. ถุงขยะติดเชื้อ

13. ถาด

14. Transpore (พลาสเตอร์)

15. ถ้วยยา

16. แก้วยา

17. ครกบดยา

18. ชามรูปไต

19. ไม้พันสำลี

20. สำลีก้อนเล็ก

21. Nasogastric intubation (สาย NG)

22. ถุงมือ Sterile

23. กรรไกร

24. ถุงมือคลุกแป้ง

25. กะละมัง

26. ผ้าเช็ดมือ