9. ชุดอุปกรณ์การอาบน้ำ ทำเตียง สระผม

ชุดอุปกรณ์การอาบน้ำ ทำเตียง สระผม ประกอบด้วย

1. ถังน้ำ

2. กะละมัง

3. กระจาด

4. แก้วน้ำ

5. เหยือกน้ำ

6. เจลล้างมือ

7. ชามรูปไต

8. ผ้าห่ม

9. ผ้าปูเตียง

10. ผ้าขวางเตียง

11. ปอกหมอน

12. ผ้ายาง

13. ผ้าเช็ดเตียง

14. ไม้พันสำลี

15. สำลีก้อนใหญ่

16. ถุงขยะติดเชื้อ