4. ชุดอุปกรณ์การตรวจร่างกาย

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/lab/equip_list/set4/set4.jpg

ชุดอุปกรณ์การตรวจร่างกาย ประกอบด้วย

 1. Stethoscope (หูฟัง)

 2. เครื่องวัดความดันโลหิต

 3. เจลล้างมือ

 4. Alcohol 70%

 5. ถาด

 6. ปรอทวัดไข้

 7. ถุงขยะติดเชื้อ

 8. สายวัด

 9. ไฟฉาย

 10. ส้อมเสียง

 11. ไม้เคาะเข่า

 12. เข็มกลัด

 13. แผ่นทดสอบสายตา

 14. ไม้กดลิ้น

 15. สำลีก้อนเล็ก